Haluan että kaupunkini olisi vi(h)reä, virikkeellinen ja ystävällinen, niin sen asukkaille kuin ympäristölle. Luonnon, työpaikkojen ja rakentamisen nähdään edelleen kilpailevan keskenään. Asenteita täytyy muuttaa, jotta ymmärretään näiden yhdistämisen tekevän kaupungista menestyvän ja houkuttelevan. Asukkaiden osallistaminen on Turussa lapsenkengissä ja töitä onkin tehtävä, jotta asukkaat voivat nykyistä paremmin osallistua kaupunkimme kehittämiseen.

Yhdessä teemme Turusta vihreämmän ja vireämmän!

 

 • Elävöitämme keskustaa lisäämällä kävelykatuja, julkisia tiloja ja istutuksia
 • Parannamme liikkumisen turvallisuutta kattavammalla pyörätieverkostolla
 • Tehostamme joukkoliikennettä pikaraitiotiellä
 • Lisäämme osallisuutta, kehitämme kaupunkia yhdessä
 • Turvaamme laadukkaan päivähoidon ja hyvät koulupalvelut
 • Tarjoamme harjoittelu- ja työmahdollisuuksia
 • Edistämme hyvinvointia monipuolisilla harrastusmahdollisuuksilla
 • Luomme työpaikkoja kiertotalouteen satsaamalla
 • Suojelemme ympäristöämme, säilytämme saarten luontoarvot

 

Turun Vihreiden vaaliohjelman löydät täältä

Vaalilupaukset

 • En ota vastaan rahaa, palveluja tai lahjoja tahoilta, joille jäisin kiitollisuudenvelkaan.
 • Otan huomioon päätöksien pitkäaikaisvaikutukset esim. ympäristöön.
 • Pyrin tuomaan nuorten ja lapsiperheiden äänen esiin päätöksenteossa .