Vihreämmän ja vireämmän Turun puolesta!

 

Tahdon olla rakentamassa kestävää Turkua, jossa ympäristön ja työpaikkojen ei koeta kilpailevan toistensa kanssa. Kiinnostavaa matkailu- ja korkeakoulukaupunkia, jossa historia nähdään voimavarana. Asukkaistaan huolehtivaa kaupunkia, josta löytyy tekemistä kaikenikäisille ja jossa asukkaat otetaan nykyistä paremmin mukaan kaupungin kehittämiseen, luomaan Turusta entistä paremman paikan asua ja elää.

 

  • Elävöitetään keskustaa lisäämällä kävelykatuja, julkisia tiloja ja istutuksia
  • Sujuvoitetaan liikkumista pyöräteihin ja raitiotiehen panostamalla
  • Kehitetään kaupunkia yhdessä asukkaiden osallisuutta lisäämällä
  • Huolehditaan asukkaista varmistamalla laadukkaat palvelut
  • Luodaan työpaikkoja kiertotalouteen satsaamalla
  • Edistetään hyvinvointia monipuolisella liikunta- ja kulttuuritarjonnalla
  • Pidetään huolta ympäristöstämme lähiluontoa, saarten luontoarvoja ja merta suojelemalla