MIKAELA SUNDQVIST

​Jag är en 39-årig infödd Åbobo. Mamma till en kille som studerar på Åbo Akademi, fru till en man som driver en skivaffär samt matte till en rescue-hund, som flyttat till Åbo från Spanien. Finlandssvensk och stolt över det! Filosofie magister i miljöbiologi, som får utnyttja sitt kunnande på sitt jobb som miljörådgivare. De första 18 åren av mitt liv har jag bott i Satava, numera bor jag i Åbo centrum.

Jag har fått vara medlem i stadsfullmäktige under tre perioder och under denna tid haft möjligheten att bland annat i stadsstyrelsen, stadsplanerings- och miljönämnden samt i styrelsen för Stiftelsen för handelsutbildning i Åbo att jobba för att Åbo blir en grönare stad, som lyssnar på invånarna.

Mikaela Sundqvist

​Jag är en 39-årig infödd Åbobo. Mamma till en kille som studerar på Åbo Akademi, fru till en man som driver en skivaffär samt matte till en rescue-hund, som flyttat till Åbo från Spanien. Finlandssvensk och stolt över det! Filosofie magister i miljöbiologi, som får utnyttja sitt kunnande på sitt jobb som miljörådgivare. De första 18 åren av mitt liv har jag bott i Satava, numera bor jag i Åbo centrum.

Jag har fått vara medlem i stadsfullmäktige under tre perioder och under denna tid haft möjligheten att bland annat i stadsstyrelsen, stadsplanerings- och miljönämnden samt i styrelsen för Stiftelsen för handelsutbildning i Åbo att jobba för att Åbo blir en grönare stad, som lyssnar på invånarna.