Asukkaiden osallistaminen on Turussa lapsenkengissä. Tämän on minusta valitettavaa, sillä itse olen sitä mieltä, että menestyvät kaupungit rakennetaan asukkaita, yrityksiä ja alueen toimijoita kuuntelemalla. Samaa mieltä on Vihreä valtuustoryhmä. Tästä syystä jätimme tänään alla olevan valtuustoaloitteen. Asukkaita kuunteleva ja osallistava kaupunki menestyy!

 

Turun kaupunginvaltuusto 27.2.2017

 

Valtuustoaloite kuntalaisten osallisuuden lisäämiseksi kaupungin kehittämisessä

Nykymaailmassa kaupungin pitäisi tarjota ihmisille ajasta ja paikasta riippumattomia mahdollisuuksia vaikuttaa itseä koskevien ja kiinnostavien yhteisten asioiden kehittämiseen. Hyödyntämällä eri kanavia saa esille erilaisten asukasryhmien mielipiteitä siitä, millaista kaupunkia halutaan. Tarjoamalla erilaisia vaikutusmahdollisuuksia tarjotaan myös vaikutusmahdollisuus niille ihmisille, joilla syystä tai toisesta on hankalaa osallistua kaupungin järjestämiin osallisuustilaisuuksiin. Matalan kynnyksen osallistumista ja vaikuttamista tarjoamalla saadaan siis kattavammin tietoa siitä, millaisessa kaupungissa asukkaat haluavat tulevaisuudessa asua, elää, liikkua, viettää vapaa-aikaa, opiskella ja tehdä töitä. Tämä on aitoa käyttäjälähtöisyyttä, johon kuntien ja kaupunkien tarvitsee yhä vahvemmin panostaa.

Yksi työväline kaupunkilaisten osallisuuden lisäämiseksi on hyödyntää mobiilisovellusten tuomia mahdollisuuksia. Hyvä esimerkki mobiilisovelluksen hyödyntämisestä kaupungin kehitystyössä löytyy Lahdesta. Lahden kaupunki uudisti strategiansa vuoden 2016 alussa, ja yhtenä työkaluna tässä strategiatyössä käytettiin Porukka-sovellusta. Sovelluksen kautta saatiin asukkaiden näkökulma siihen, minkälaista kaupunkia halutaan rakentaa. Lahden kaupunki sai Porukan avulla kerättyä tuhansia vastauksia ja tavoitti uusia käyttäjäryhmiä. Porukkaa pidetään Lahdessa hyvänä työkaluna kaupungille myös siksi, että se ei kytkeydy mihinkään toimialaan tai toimintoon, vaan se toimii alustana näiden kaikkien kehittämiseksi. Lisäksi sovellus tarjoaa paljon mahdollisuuksia, sillä sitä pystyy hyödyntämän esimerkiksi tapahtumien ja ajankohtaisten asioiden tiedottamiseen sekä osallistamiseen myös muissa suunnittelua vaativissa asioissa, kuten kaavoituksessa ja palveluiden kehittämisessä. Turussa mobiilisovelluksen käyttöä on kokeiltu vuonna 2015 Täsä-sovelluksen myötä kaupunkisuunnittelua ja paikkoja koskevassa kehitystyössä.

Kuntalain (27 §) mukaan valtuuston on pidettävä huolta siitä, että kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on edellytykset osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Kunta voi vapaasti päättää siitä, miten se tämän velvollisuutensa käytännössä toteuttaa. Maakuntauudistus muuttaa kunnan roolia ja tuo kunnat palveluntarjoajina lähemmäs yksityistä sektoria ja kunnat joutuvat toimimaan uudessa kilpailutilanteessa. Yritysmaailmassa on jo kauan sitten ymmärretty, että asioita tehdään asiakkaalle. Tämä meidän pitää ottaa johtotähdeksi yhä suuremmassa määrin myös Turun kaupungissa. Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Turun kaupunki lisää kaupunkilaisten mahdollisuuksia osallistua kaupunkikehitykseen ottamalla käyttöön Porukka-sovellusta vastaavan mobiiliaplikaation.

 

Turussa 27.2.2017

Mikaela Sundqvist