Helmikuun 2021 valtuustossa jätin aloitteen, jossa esitin, että Turun kaupungin tulee ryhtyä toimenpiteisiin koirapuiston perustamiseksi Puolalanpuistoon. Aloitteen löydät kokonaisuudessaan alta, sekä Turun kaupungin aloitepankista.

Turun kaupunginvaltuusto 15.2.2021

Valtuustoaloite koirapuiston perustamisesta Puolalanpuistoon

Turun viheralueilta löytyy tällä hetkellä 17 koirapuistoa, keskusta-alueelta ei kuitenkaan yhtään. Keskustaa lähin koira-aitaus löytyy Kakolanmäeltä. Lisäksi Samppalinnan vuorelle on suunnitteilla uusi koirapuisto.

Keskustan puistoista varsinkin Puolalanpuisto on monen koiranulkoiluttajan suosiossa. Asia, joka toistuvasti nousee esiin puistossa koiriaan ulkoiluttavien kesken, on koira-aitauksen puute, sillä keskusta-alueella ei ole mitään paikkaa, jossa koirilla olisi mahdollisuus juosta vapaina. Keskustan koiranomistajien lisäksi Puolalanpuistoon sijoitettu koira-aitaus palvelisi myös esimerkiksi keskustan hotelleissa koirineen majoittuvia matkailijoita.

Koirapuiston sijoittamista ydinkeskustaan on pidetty haasteellisena keskustapuistojen rajallisen koon vuoksi. Tiivis kaupunkirakenne ja puistojen rajallinen koko ei kuitenkaan ole este koirapuiston toteuttamiselle. Tästä hyvänä esimerkkinä toimii Tukholma, jossa koiranomistajia palvelee kattava verkosto eri kokoisia koirapuistoja. Puolalanpuiston koira-aitauksen koko voisi olla samaa luokkaa esimerkiksi Tukholman Södermalmilla sijaitsevan Björns trädgårdin koira-aitauksen kanssa. Tämän kokoinen koira-aitaus soveltuisi sijoitettavaksi esimerkiksi Leningradin ja Turun ystävyyden patsaan ja Turun taidemuseon väliin jäävälle, mäen päällä olevalle ruohoalueelle.

Turun koirapuistojen suunnittelussa voisi yleisemminkin ottaa esimerkkiä Tukholman koirapuistojen suunnittelusta ja tuoda aitauksiin koirien aktivointiin tarkoitettuja elementtejä, kuten kiinteitä agilityesteitä.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Turun kaupunki ryhtyy toimenpiteisiin koirapuiston perustamiseksi Puolalanpuistoon.

Turussa 15.2.2021

Mikaela Sundqvist