Jätin toukokuussa 2021 valtuustoaloitteen, jossa esitin, että kaupungin tulee selvittää mahdollisuus palkita kaupungin työntekijät kertaluontoisella koronabonuksella. Palkitseminen tulee ensisijaisesti toteuttaa liikunta- ja kulttuuriseteleillä, jotta kaupunki pystyy omalta osaltaan tukemaan koronasta vahvasti kärsineiden kulttuuri- ja liikunta-alojen elpymistä. Aloitteen löydät kokonaisuudessaan alta, sekä Turun kaupungin aloitepankista.

 

Turun kaupunginvaltuusto 17.5.2021

 

Valtuustoaloite kaupungin henkilöstön palkitseminen liikunta- ja kulttuuriseteleillä kertaluontoisena koronabonuksena

Koronaviruspandemia on lyönyt vahvan leimansa niin viime vuoteen kuin kuluvaan vuoteenkin. Korona on johtanut tilanteeseen, jossa monet kaupungin työntekijöistä ovat joutuneet venymään työssään hyvin paljon, välillä jopa jaksamisen äärirajoille. Varsinkin terveydenhuollon henkilöstön osalta on Turun tilanne ollut huomattavaan haastava moneen muuhun Suomen kuntaan ja kaupunkiin verrattuna, sillä satama- ja lentokenttäkaupunkina on Turku yksi Suomen rajanylityspaikoista. Rajanylityspaikkakunnilla maahan tulevien koronatestauksen järjestäminen on kunnan vastuulla. Tämä tarkoittaa, että kaupungin henkilöstöä on omien perustehtävien hoitamisen lisäksi pitänyt osoittaa myös näiden rajatestausten suorittamiseen. Tätä työtä varten ei valtiolta ole tullut Turun kaupungille tai muille rajanylityskunnille mitään lisätukea tai resursseja, vaikka rajanylityspaikat palvelevat koko Suomea.

Talouden osalta ovat koronan vaikutukset jääneet pelättyä vähäisemmiksi. Turun budjetin osalta päästiin vuonna 2020 jopa ylijäämäiseen tulokseen valtion koronatukien ansiosta. Hyvänä työnantajana Turun kaupungin olisikin hyvä tässä tilanteessa selvittää mahdollisuus huomioida kovan koronavuoden läpikäynyt henkilöstö jollain tapaa. Yksi hyvä huomioimistapa olisi Helsingin kaupungin tapaan myöntää kertaluontoinen liikunta- ja kulttuurisetelietu koko henkilöstölle. Liikunta- ja kulttuurisetelit lisäävät henkilöstön työhyvinvointia – Asia, jolla on suuri merkitys työssä jaksamiseen raskaan vuoden jälkeen. Liikunta- ja kulttuuriseteleiden avulla kaupunki pystyisi työntekijöidensä työhyvinvoinnin tukemisen lisäksi myös auttamaan koronasta kärsinyttä kulttuuri- ja liikuntasektoria elpymään pandemian negatiivisista vaikutuksista. Kulttuuri on lentoliikenteen jälkeen eniten koronasta kärsinyt toimiala, joten tilanteeseen olisi luontevaa reagoida myös tänä vuonna kulttuuripääkaupunkivuoden 10-vuotisjuhlavuotta juhlistavan Turun kaupungin toimesta.

Kertaluontoisen henkilöstöetuuden arvo, jakoperusteet ja muut yksityiskohdat on tarkoituksenmukaista lyödä lukkoon selvitystyön yhteydessä. Esimerkiksi Helsingin kaupungin tarjoama kertaluontoinen kulttuuri- ja liikuntaetu on verovapaa ja arvoltaan enintään 200 euroa per työntekijä. Edun arvo on sidoksissa yhtäjaksoisesti kertyneen palvelussuhteen kestoon.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Turun kaupunki selvittää mahdollisuuden palkita kaupungin työntekijät kertaluontoisella koronabonuksella. Palkitseminen tulee ensisijaisesti toteuttaa liikunta- ja kulttuuriseteleillä, jotta kaupunki pystyy omalta osaltaan tukemaan koronasta vahvasti kärsineiden kulttuuri- ja liikunta-alojen elpymistä.

Turussa 17.5.2021

Mikaela Sundqvist