Maaliskuun alussa  jätin kaupunginhallituksessa selvityspyynnön, jossa pyysin kaupunginhallitukselle vastauksia useampaan lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden riittävyyteen koskevaan kysymykseen.

Turun kaupunginhallitus 8.3.2021

Selvityspyyntö lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden riittävyydestä

Tyksin nuorisopsykiatrian johtaja Kim Kronström on nostanut esiin huolensa nuorisopsykiatrian ylitäydestä osastosta ja liian pienistä resursseista (ÅU 17.2.2021). Nuoret voivat huonosti, mistä kertoo esimerkiksi se, että Tyksin nuorisopsykiatrisen yksikön lähetteiden määrä kasvoi vuoden 2020 tammi-heinäkuussa yli 50 %. Suurin syy tilanteen on koronavirusepidemia. Harrastustoimintaa on laitettu jäihin ja etäkoulussa opiskelu koetaan raskaaksi.

Turku päätös palkata 10 psykiatrisista sairaanhoitajaa perusopetukseen ja toiselle asteelle on osoittautunut oikeaksi ja toimivaksi ratkaisuksi varhaisen avunsaamisen kannalta. Kaupungilla on myös käynnissä syrjäytymisen ehkäisemisen hanke, jonka kautta koulutetaan kaupungin työntekijöitä mielen hyvinvointiin liittyvillä koulutuksilla. Tyksin nuorisopsykiatrian lähetteiden perusteella on kuitenkin selvää, etteivät nämä toimenpiteet ole riittävät. Tästä syystä pyydän kaupunginhallitukselle selvitystä alle kirjattuihin kysymyksiin.

  1. Mikä on tällä hetkellä lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden kysyntä verrattuna vuoden takaiseen?
  2. Millä tavalla Tyksin nuorisopsykiatrisen yksikön lähetteiden määrä on kehittynyt heinäkuun 2020 jälkeen? Entä mikä on tilanne lastenpsykiatrian puolella?
  3. Miten nopeasti apua tarvitse nuori pääsee tällä hetkellä sairaanhoitopiirin alaisuudessa olevien mielenterveyspalveluiden piiriin? Mikä on tilanne lasten osalta? Onko näiden osalta eroa suomen- ja ruotsinkielisten palveluiden välillä?
  4. Kronström nosti esiin sen, että nuorisopsykiatrian resurssivaje johtaa siihen, että esimerkiksi hoitokäyntien väliin jää hyvinkin pitkä aika – viikon sijaan jopa kuukausi. Tämä ei ole kestävää potilaan, omaisten tai henkilöstön kannalta. Minkälaista keskustelua Turun kaupungin viranhaltijat käyvät sairaanhoitopiirin kanssa nuorisopsykiatrian kapasiteetin riittävyydestä? Mitä kaupunki pystyy tekemään tilanteen parantamiseksi?
  5. Kouluissa nyt oleva 10 psykiatristen sairaanhoitajien resurssi on mitoitettu ajalle ennen koronaa. Oliko resurssi tarpeeseen nähden riittävä ennen koronavirusepidemiaa vai ylittikö kysyntä resurssin? Entä miten koronaepidemia on vaikuttanut kouluissa työskentelevien psykiatristen sairaanhoitajien työmäärään ja resurssin riittävyyteen kysyntään nähden?
  6. Kaupunki on pyrkinyt tukemaan nuorten hyvinvointia koronaepidemian aikana muun muassa varmistamalla nuorisotalojen auki pysymisen, tarjoamalla sähköisiä palveluita ja nostamalla esiin järjestöjen nuorille suuntaamia palveluita. Tyksin nuorisopsykiatrisen yksikön lisääntyneet lähetemäärät kertovat kuitenkin siitä, etteivät nämä nyt käytössä olevat toimenpiteet ole riittäviä. Onko kaupungin puolella suunnitteilla uusia, lasten ja nuorten mielenterveyttä tukevia palveluita, joilla pystytään vastaamaan lasten ja nuorten koronaepidemian myötä kokemaan ahdistukseen ja pahoinvointiin?

Mikaela Sundqvist

kaupunginhallituksen jäsen (vihr.)

Vastaus oli kylmää luettavaa: Vastaus selvityspyyntöön lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden riittävyydestä

Selvityspyynnön myötä kaupungin puolella on havahduttu tilanteen vakavuuteen ja asiaa on lähdetty parantamaan yhteistyössä sairaanhoitopiirin kanssa.