Maaliskuun alussa jätin kaupunginhallituksessa selvityspyynnön, jossa pyysin kaupunginhallitukselle vastauksia useampaan kysymykseen koskien torikauppiaiden toimintaedellytysten varmistamisesta Turun Kauppatorilla .

Turun kaupunginhallitus 8.3.2021

Selvityspyyntö torikauppiaiden toimintaedellytysten varmistamisesta Turun Kauppatorilla

Torikauppiaat ovat nostaneet esiin huolensa siitä, että moni heistä saattaa joutua lopettamaan kaupankäynnin Turun Kauppatorilla toriparkin ja Kauppatorin uudistuksen mukanaan tuomien muutosten myötä. Varsinkin esitetyt pysäköintiratkaisut hiertävät kauppiaita.

Turun kaupungin omilla sivuille todetaan seuraavasti: ”Perinteinen ja turkulaisille tärkeä torikauppa jatkuu Kauppatorilla jatkossakin – myös uudistuksen aikana. … Kauppatorin uudistamisen tavoitteena on elävöittää Turun keskustaa, parantaa viihtyisyyttä, lisätä kaupankäyntiä alueella sekä luoda kokonaan uusia julkisen tilan käyttömahdollisuuksia. … Turun Kauppatori on kaupan keskus sekä suosittu tapaamispaikka. … Tuoreet hedelmät ja vihannekset sekä loistava kukkameri houkuttelevat ohikulkijoita. Monipuoliseen ja laadukkaaseen tarjontaan kuuluvat myös tuore kala, vaatteet ja käsityöt.”

Torikaupan edellytys ovat torikauppiaat. Moni heistä kokee, ettei heillä torin uudistamisen mukanaan tuomien muutosten myötä välttämättä ole edellytyksiä jatkaa torikauppaa Kauppatorilla. Tästä syystä pyydän kaupunginhallitukselle selvitystä alle kirjattuihin kysymyksiin.

  1. Turun Kauppatori on ollut elävä torikaupan paikka jo satoja vuosia. Millä toimenpiteillä varmistetaan, että torikauppiailla on myös jatkossa edellytykset jatkaa kaupankäynti siellä, ja ettei torikauppaa ajeta kannattamattomaksi vaikeuttamalla kaupankäynnin edellytyksiä uudistuksen mukanaan tulevien muutosten myötä?
  2. Turun Toriparkki Oy luovuttaa Turun kaupungille pysäköintilaitoksesta 30 pysäköintioikeutta torikaupan käyttöön Turun Toriparkki Oy:n ja Turun kaupungin 16.5.2017 allekirjoittaman maanvuokrasopimuksen perusteella. Vilkkaimpina kesäaikoina Kauppatorilla on kuitenkin ollut käytössä n. 70 pysäköintilupaa. Nyt tarjolla oleva määrä on reilusti alle puolet tästä. Lisäksi Kauppatorin alaiseen pysäköintilaitokseen vievä ajoramppi on niin matala, etteivät kaikkien torikauppiaiden ajoneuvot korkeutensa puolesta ilmeisesti edes pysty ajamaan alas pysäköintilaitokseen. Toriparkkiin pysäköimiseen oikeuttavan pysäköintiluvan kuukausihinta 130 euroa on myös huomattava osalle torikauppiaista. Millä tavoin on tarkoitus järjestää pysäköinti niiden torikauppiaiden osalta, joille toriparkin pysäköintioikeuden vuokraaminen ei ole mahdollinen vaihtoehto? Ilkka Uusi-Uolan Åbo Underrättelserin haastattelussa 1.3.2021 esittämä neuvotteluapu torikauppiaiden ja toriparkin välisissä neuvotteluissa on yksi tapa, mutta monelle siitä on hyvin pieni apu. Mitä muita vaihtoehtoja on tarjolla? Onko torikauppiaiden jatkossa esimerkiksi mahdollista lunastaa käyttöönsä yrityspysäköintilupa?
    • Koska kaikille torikauppiaille ei pystytä tarjoamaan mahdollisuutta hankkia pysäköintioikeutta Toriparkkiin, eivätkä kaikkien kauppiaiden ajoneuvot mahdu ajamaan sisään Toriparkkiin parkin matalan rampin vuoksi, niin onko torikauppiaiden jatkossa mahdollista ajaa ajoneuvot ennen torikaupan alkua torikannelle ja toimittaa myyntitavarat maanalaisiin varastotiloihin paviljongeissa olevien hissejä hyödyntäen? Ja vastaavasti tarvittaessa ajaa ajoneuvot torille torikaupan päätyttyä ja lastata varastoissa olevat myyntituotteet takaisin ajoneuvon kyytiin?S
  3. Toritoimintojen sosiaali-, wc-, kylmävarasto-, varasto- ja tekniset tilat sekä jätesäilytys tullaan suunnitelmien mukaan sijoittamaan maan alla oleviin tiloihin. Torikauppiaiden puolelta esiin nousseen kritiikin pohjalta saa sen käsityksen, että joko kauppiaat eivät ole tietoisia uusista ratkaisuista (esimerkiksi siitä, että maanalaisissa tiloissa on kauppiaille tarjolla varastotilaa, myös kylmävarastotilaa) tai vaihtoehtoisesti kaupungin tekemät ratkaisut ovat torikauppiaiden näkökulmasta toimimattomat (jos torikauppias on kojulla yksin, on mahdoton lähteä hakemaan lisää tavaraa myyntiin pitkän matkan päässä sijaitsevista maanalaisista varastotiloista) tai vuokrahinnaltaan liian kalliit (tähän asti on tarvinnut maksaa toripaikan lisäksi torin päällä oleva pysäköintilupa + mahdollisesti ajoneuvon viileänä pysymiseksi vaadittava sähkö, nyt pitää toripaikan lisäksi maksaa huomattavasti kalliimpi toriparkin pysäköintioikeus sekä maanalaisista varastotilaoista tulevat kustannukset. Minkälaista dialogia Kauppatorin torikauppiaiden kanssa on käyty nyt esitettyjen ratkaisujen (niin torikannen päällä kuin torikannen alla olevat, ml. pysäköinti) toimivuudesta?
    • Jos dialogia on käyty, kuka tästä on kaupungin puolelta vastannut? Mitä haasteita torikauppiaat ovat Kauppatorille nyt tulevissa ratkaisuissa nähneet ja miten näitä on ratkaistu, jotta torikaupan edellytykset Turun Kauppatorilla saadaan turvattua toriparkkityömaan ja torin uudistamisen jälkeisenä aikana?
    • Kuinka paljon torikauppiaiden kustannukset keskimäärin nousevat kuukaudessa (ml. kauppapaikka, pysäköinti ja varastointi) esimerkiksi niiden kauppiaiden osalta, jotka ovat aiemmin pysäköineet myyntituotteiden säilytykseen käytettävät ajoneuvonsa pysäköintiluvalla torille mutta pysäköivät jatkossa toriparkkiin ja vuokraavat kylmävarastotilat maan alta? Entä vastaava tilanne niiden kauppiaiden osalta, joiden säilytystilojen ei tarvitse olla kylmiä?

 

Selvityspyynnön vastauksen löydät täältä: Vastaus kaupunginhallituksen jäsen Sundqvistin selvityspyyntöön koskien Vastaus selvityspyyntöön lasten ja nuortern mt-palveluista