Olemme Turun vihreässä valtuustoryhmässä useampaan otteeseen käyneet keskustelua varhaiskasvatuksen palvelutarjonnasta. Koska sivistystoimialan luottamustoimielimissä toimivat henkilöt ovat kokeneet, että asian käsittely toimialalla ei ole ollut täysin tyydyttävää, päätimme yhdessä Jukka Vornasen ja Roda Hassanin kanssa pyytää kaupunginhallitukselle tilannekatsausta ja selvitystä varhaiskasvatuksen palvelutarjonnasta Turussa.

Turun kaupunginhallitus 23.10.2017

 

Kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Jukka Vornasen ja jäsenten Roda Hassan ja Mikaela Sundqvist selvityspyyntö varhaiskasvatuksen palvelutarjonnasta Turussa

Kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Jukka Vornanen, kaupunginhallituksen jäsen Roda Hassan ja kaupunginhallituksen jäsen Mikaela Sundqvist 23.10.2017:

Turun kaupunginhallituksen jäsenet Vornanen, Hassan ja Sundqvist pyytävät kaupunginhallitukselle tilannekatsausta ja selvitystä varhaiskasvatuksen palvelutarjonnasta Turussa.

Julkisuudessa ja sivistystoimialan alaisissa luottamustoimielimissä on käyty keskustelua päivähoitopaikkojen riittävyydestä ja julkisen sekä yksityisen palvelutuotannon osuuksista palvelutarjonnassa. Toimialan luottamustoimielimissä toimivat henkilöt ovat kokeneet, että asian käsittely ei ole ollut täysin tyydyttävää. Tästä syystä pyydämme, että kaupunginhallitus tarkastelee varhaiskasvatuksen palvelutarjonnan tilannetta ja pyydämme vastauksia alle kirjattuihin kysymyksiin.

  1. Mikä on Turun suomen- ja ruotsinkielisten kunnallisten ja yksityisten päivähoitopaikkojen määrä loka-marraskuussa 2017? Mikä on kunnallisten paikkojen täyttöaste?
  2. Mikä on voimassa oleva arvio suomen- ja ruotsinkielisen palvelutarpeen kehityksestä tulevaisuudessa?
  3. Mitkä suomen- ja ruotsinkieliset kunnalliset ja yksityiset päiväkotihankkeet ovat tällä hetkellä tiedossa ja vireillä? Mikä on hankkeiden valmistumisaikataulu?
  4. Riittävätkö tiedossa ja vireillä olevat suomen- ja ruotsinkieliset päiväkotihankkeet arvioidun palvelutarpeen täyttämiseen? Jos eivät riitä, niin kuinka monelle lapselle on näiden lisäksi järjestettävä paikka ja onko lisätarve painottunut joihinkin kaupunginosiin? 5) Miten kunnallisen ja yksityisen palvelutuotannon osuudet kokonaistuotannosta kehittyvät arvioidun palvelutarpeen kehityksen ja tiedossa olevien uudishankkeiden valossa?

 

Viranhaltijoiden vastaus selvityspyyntöön saatiin 20.11.2017 (pöytäkirja löytyy täältä):