Haluan että kaupunkini olisi vi(h)reä, virikkeellinen ja ystävällinen, niin sen asukkaille kuin ympäristölle. Luonnon, työpaikkojen ja rakentamisen nähdään edelleen kilpailevan keskenään. Asenteita täytyy muuttaa, jotta ymmärretään näiden yhdistämisen tekevän kaupungista menestyvän ja houkuttelevan. Asukkaiden osallistaminen on Turussa lapsenkengissä ja töitä onkin tehtävä, jotta asukkaat voivat nykyistä paremmin osallistua kaupunkimme kehittämiseen.

Tillsammans gör vi Åbo grönare och livfullare!

 • Vi livar upp centrum med fler gågator, offentliga utrymmen och planteringar
 • Vi förbättrar säkerheten i trafiken med ett mer omfattande cykelvägsnätverk
 • Vi effektiverar kollektivtrafiken med snabbspårvägen
 • Vi ökar invånardeltagandet, utvecklar staden tillsammans
 • Vi säkerställer dagvård av hög kvalitet och god skolservice
 • Vi erbjuder praktikplatser och arbetsmöjligheter
 • Vi främjar välmående med mångsidiga hobbymöjligheter
 • Vi skapar arbetsplatser genom att satsa på cirkulär ekonomi
 • Vi skyddar vår miljö, bevarar öarnas naturvärden

 

Kommunalvalsprogrammet för De Gröna i Åbo.

Mina vallöften

 • Jag tar inte emot pengar, gåvor eller tjänster från parter som jag skulle bli i tacksamhetsskuld till
 • Jag beaktar långtidseffekterna av besluten på t.ex. miljön
 • Strävar till att rösten av unga och barnfamiljer hörs i beslutsfattandet