För ett grönare och livfullare Åbo!

 

Jag vill vara med och bygga ett hållbart Åbo, där miljön och arbetsplatserna inte upplevs konkurrera sinsemellan. En intressant turist- och högskolestad där man ser historien som en resurs. En stad som sköter om sina invånare, där det finns något att göra för människor i alla åldrar och där invånarna får vara med och utveckla staden, i att göra Åbo till en ännu bättre plats att bo och leva i.

 

  • Vi livar upp centrum med fler gågator, offentliga utrymmen och planteringar
  • Vi gör trafiken smidigare genom att satsa på cykelvägar och spårvägen
  • Vi utvecklar staden tillsammans genom att öka invånardeltagandet
  • Vi tar hand om invånarna genom att säkerställa högklassiga tjänster
  • Vi skapar arbetsplatser genom att satsa på cirkulär ekonomi
  • Vi främjar välmående med ett mångsidigt motions- och kulturutbud
  • Vi tar hand om vår miljö genom att skydda närmiljön, öarnas naturvärden och havet