Jag är en 39-årig biolog med lång erfarenhet av kommunalpolitik. Social- och hälsovårdsfrågor har blivit bekanta för mig då jag suttit med som medlem i Åbo stadsstyrelse, nämnden för den språkliga minoriteten vid Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt samt i styrelsen för Turun seudun sosiaali- ja terveyspalvelukiinteistöt Oy, det vill säga bolaget som ägde majoriteten av Åbos social- och hälsovårdsfastigheter.

Jag vill vara med och bygga ett välfärdsområde där ingen lämnas ensam, där man får hjälp i rätt tid och vars tjänster är både av hög kvalitet och lätta att nå – också på svenska!

Genom länken här under kan du bekanta dig med mina kandidattestssvar. Fler kandidattester finns på den finska sidan.